Cihat ASLAN

Operasyon Direktörü
Eposta:
cihat@kapsamdenetim.com
Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup, şirketimizde 2012 yılından bu yana bütün operasyonel süreçleri yönetmektedir. Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sanayi ve Ticaret Odaları nezdinde yürütülmesi gereken bütün işlemleri takip etmekte, gerekli belgelendirme ve bildirimlerin sonuçlandırılması süreçlerini yönetmektedir.

Hakkında

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup, şirketimizde 2012 yılından bu yana bütün operasyonel süreçleri yönetmektedir. Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sanayi ve Ticaret Odaları nezdinde yürütülmesi gereken bütün işlemleri takip etmekte, gerekli belgelendirme ve bildirimlerin sonuçlandırılması süreçlerini yönetmektedir.

Aşağıdaki konularda 10 yıllık deneyimi bulunmaktadır;

Deneyimleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uygulamaları
0%
Her nevi tecil işlemleri
0%
Şirket birleşme, bölünme işlemleri
0%
Tür değişikliği işlemleri
0%
Genel Kurul işlemleri
0%
Sermaye artırımı, İhraç primli sermaye artırımı, Sermaye azaltımı
0%
Hisse devir işlemleri
0%
Tasfiye işlemleri, Terkin işlemleri, Tasfiyeden dönüş işlemleri
0%
Sanayi odası ve Sanayi sicil işlemleri
0%
Belgelendirme hizmetleri
0%
Yatırım süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması
0%