Esra TÜRKYILMAZ

Muhasebe Uzmanı
Eposta:
esra@kapsamdenetim.com
Gazi Üniversitesi maliye bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. 2019 yılında SMMM olmak adına başlatmış olduğu süreci tamamlayarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı almaya hak kazanmıştır. Şirketimizde muhasebe uzmanı olarak görev almakta olup, iş yaşamı süresince aşağıdaki konularda deneyim kazanmıştır.

Hakkında

Gazi Üniversitesi maliye bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. 2019 yılında SMMM olmak adına başlatmış olduğu süreci tamamlayarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı almaya hak kazanmıştır. Şirketimizde muhasebe uzmanı olarak görev almakta olup, iş yaşamı süresince aşağıdaki konularda deneyim kazanmıştır.

Deneyimleri

Türk vergi sistemi çerçevesinde sunulan muhasebe ve defter tutma hizmetleri
0%
Türk Vergi Mevzuatı, İş Kanunu ve SGK mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken beyanname bildirge ve bildirimlerin hazırlanması süreçleri
0%
TÜBİTAK Mali Rapor hazırlık süreçleri
0%
Vergi iade işlemleri
0%
Bordro ve Özlük
0%
Cari mutabakat İşlemleri
0%
4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde teknokent bilgi sistemlerine ilişkin verilerin hazırlanması ve raporlanması
0%
4691 Sayılı Kanun çerçevesinde aylık muafiyet raporlarının hazırlanması ve onaylanması
0%
5746 ve 4691 sayılı kanunlar çerçevesinde bordroların hazırlanması ve indirimlerin uygulanması
0%