Rasih AYDINLI

Muhasebe Uzmanı
Eposta:
rasih@kapsamdenetim.com
2017 yılı Gazi üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2023 yılından beri şirketimizde muhasebe uzmanı olarak çalışmakta olup, 2021 yılında SMMM Staja giriş sınavını kazanmıştır.

Hakkında

2017 yılı Gazi üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2023 yılından beri şirketimizde
muhasebe uzmanı olarak çalışmakta olup, 2021 yılında SMMM Staja giriş sınavını
kazanmıştır.

Meslek hayatı boyunca aşağıdaki konularda deneyim kazanmıştır.

Deneyimleri

Türk Vergi Sistemi Çerçevesinde Sunulan Muhasebe Hizmetleri (Defter Tutma, Beyanname ve Bildirgelerin Hazırlanması)
0%
TÜBİTAK Mali Rapor hazırlanması süreçleri
0%
Bordro ve Özlük işlemlerinin takibi
0%
Cari mutabakat İşlemleri
0%
4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde 3 Aylık Raporların Hazırlanması
0%
4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Aylık Muafiyet Raporlarının Hazırlanması ve Onaylanması
0%
5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Bordroların Hazırlanması ve İndirimlerin Uygulanması
0%