İş hayatına yeni adım atan girişim firmalarının, finansal ve mali konularda yaşayabileceği potansiyel zorlukları en aza indirebilmek için sürekli danışmanlık ve mentörlük hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetlerimiz özellikle kamu kaynaklı desteklerle kurulmuş Ar-Ge tabanlı girişim firmalarının karşılaşabileceği özel ve genel sorunlar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede firmalara özel olarak düzenlenmiş sirkülerler, sürekli bilgilendirmeler işimizin parçası haline gelmiştir.


Hibe Destek Programları
TÜBİTAK – Teydeb Destek Programları, Teknogirişim Sermaye Desteği, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı gibi kamu kaynaklı sağlanan hibe destek programlarından azami derecede istifade edebilmek için bu süreçlerin bütün aşamalarının bilinçli bir şekilde yönetilmesi adeta bir zorunluluk. Bu hibe destek programlarının kendi yönetmelik ve uygulama esaslarına riayet edilmediği taktirde birçok harcama kalemi destek kapsamına alınmamakta, hibe tutarları verimli bir şekilde kullanılamamaktadır.
Şirketimiz, bu projelerin hazırlanması, bütçelerinin yapılandırılması, sürecin devam ettirilerek sonuçlandırılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda yalnızca mali mevzuata uygunluk konusunda değil aynı zamanda ilgili hibe destek programlarının kendi uygulama esasları konusunda da deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle TÜBİTAK Teydeb desteklerinin mali esasları oldukça katı kurallara tabii olduğundan ve bütün mali işlemler yetkili Yeminli Mali Müşavirler tarafından incelendiğinden en küçük bir yanlışlık büyük sonuçlar doğurabilmektedir. Çalışma prensibimizin temel amacı bütün bu süreçlerin yürütülmesinde firmalarımızın yanında olmak ve özellikle mali süreçlerin yürütülmesi ve mali raporların hazırlanması aşamalarında onların asgari düzeyde efor sarf etmesini sağlamaktadır. Bunu mümkün kılabilmek için de bu firmaların bütün mali süreçleri tarafımızdan yürütülmektedir.


Yatırım Alma ve Hisse Satış İşlemleri
Son yıllarda girişimcilik anlayışının yeni bir boyut kazanması, devletin bu konuda sağladığı girişim sermayesi desteklerinin artması, Melek Yatırımcılar’ın yatırım yapmalarının özendirilmesi ve bu yatırımcıların potansiyeli olan firmaları keşfetmeye başlaması gibi bir çok farklı etken daha fazla start up firmasının kurulmasına sebep oldu. Start up firmaları ise mali yapılarını güçlendirmek, farklı pazarlama ağlarına ulaşmak gibi birçok farklı amaçla girişim sermayesi fonları veya melek yatırımcıların desteğine ihtiyaç duymaya başladılar.
Yatırım alma süreçlerinin doğru yönetilmesi profesyonel bir perspektif gerektirmektedir. Bunun bilincinde olan şirketimiz bu zorlu süreçte her zaman yanınızda olmaya devam edecektir.