ŞŞirketler faaliyetlerini sürdürürken gerçekleştirdikleri işlemlerin takip edilmesi ve kayıt altına alınması ihtiyacı hissederler. Zira şirketlere ait finansal tablolarının anlamlı veriler üretmesi, hem şirket yöneticileri için hem de ilgili finansal veriler üzerinden karar alacak bankalar, yatırımcılar gibi 3. kişiler için önem arz eder. Bunun yanında beyan esaslı yapılandırılmış olan Türk Vergi Sistemi’nde mükellefler kendi beyanları üzerinden vergilendirildikleri için, muhasebe birimi tarafından hazırlanan finansal tabloların doğruluğu oldukça kritik olabilmektedir.

Firmamız tarafından sunulan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin temel amacı şirketler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin doğru ve zamanında kayıt altına alınması, finansal tablolarının eksiksiz hazırlanarak, bu tablolarla birlikte yapılması zorunlu bildirim ve beyanların ilgili bilgi kullanıcılarına zamanında sunulması olarak özetlenebilir. Bu işlemleri gerçekleştirirken felsefemiz ise, iş hayatının zorlukları ile zaten oldukça yoğun bir mücadele içinde olan mükelleflerimizi mali konularda mümkün olduğunca rahat ettirmek.

Bu çerçevede sunmuş olduğumuz muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Kapsam Denetim

Muhasebe Hizmetlerimiz

Kapsam Denetim

4691 ve 5746 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Hizmetlerimiz

Kapsam Denetim

Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Kapsam Denetim

Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Hizmetlerimiz

Kapsam Denetim

Türk Ticaret Kanunu Hizmetlerimiz