ŞŞirketler faaliyetlerini sürdürürken gerçekleştirdikleri işlemlerin takip edilmesi ve kayıt altına alınması ihtiyacı hissederler. Zira şirketlere ait finansal tablolarının anlamlı veriler üretmesi, hem şirket yöneticileri için hem de ilgili finansal veriler üzerinden karar alacak bankalar, yatırımcılar gibi 3. kişiler için önem arz eder. Bunun yanında beyan esaslı yapılandırılmış olan Türk Vergi Sistemi’nde mükellefler kendi beyanları üzerinden vergilendirildikleri için, muhasebe birimi tarafından hazırlanan finansal tabloların doğruluğu oldukça kritik olabilmektedir.

Firmamız tarafından sunulan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin temel amacı şirketler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin doğru ve zamanında kayıt altına alınması, finansal tablolarının eksiksiz hazırlanarak, bu tablolarla birlikte yapılması zorunlu bildirim ve beyanların ilgili bilgi kullanıcılarına zamanında sunulması olarak özetlenebilir. Bu işlemleri gerçekleştirirken felsefemiz ise, iş hayatının zorlukları ile zaten oldukça yoğun bir mücadele içinde olan mükelleflerimizi mali konularda mümkün olduğunca rahat ettirmek.

Bu çerçevede sunmuş olduğumuz muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Kapsam Denetim

Muhasebe Hizmetlerimiz

 • Muhasebe Hizmetleri ( Defter Tutma, Beyanname ve Bildirgelerin Hazırlanması ve İmzalanması)
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • Finansal Tabloların Hazırlanması
 • Muhasebe Danışmanlığı
 • Mali Raporlama
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturulması ve Danışmanlığı
Kapsam Denetim

4691 ve 5746 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Hizmetlerimiz

 • 4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde 3 Aylık Raporların Hazırlanması
 • 4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Aylık Muafiyet Raporlarının Hazırlanması ve Onaylanması
 • İlgili Kanunlar Çerçevesinde Bordroların Hazırlanması ve İndirimlerin Uygulanması
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Resmi Kurumlara Bildirim ve Beyanların Yapılması
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanun Uygulamaları Çerçevesinde Muhasebe Sisteminin Oluşturulması, Kayıtlarının Tutulması
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanun Yönetmelikleri Çerçevesinde Danışmanlık Hizmetleri
 • 4691 ve 5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sunuluna İndirim, İstisna ve Muafiyetlerin Uygulanması
Kapsam Denetim

Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Vergi Planlaması
 • Türk Vergi Sistemi Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergilendirme ve Vergi Anlaşmaları
 • Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Vergi İhtilafları, Uyuşmazlıkları, Davaları ve Çözümü
 • Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Danışmanlık Hizmetleri
 • Risk Danışmanlığı Hizmetleri
Kapsam Denetim

Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Hizmetlerimiz

 • Sosyal Sigortalar Nezdinde İşyeri Açılışı, Kapanışı, Devri Vb. Tescil İşlemleri
 • Sosyal Sigortalar Nezdinde Her Nevi Bildirge ve Bildirimlerin Yapılması
 • İş Kazaları
 • Sosyal sigortalar ve İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
 • Özlük Dosyaları Denetlenmesi
 • İstihdam Teşviklerinin Uygulanması
 • Sosyal Sigortalara İlişkin Teftiş ve İnceleme Süreçlerinin Takip Edilmesi
 • İş Akdinin Feshi Ve İş Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Hizmetler
Kapsam Denetim

Türk Ticaret Kanunu Hizmetlerimiz

 • Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Birleşme/ Devralma/Bölünme İşlemleri
 • Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemleri
 • Şube Açılışı/Kapanışı Tescili
 • Tasfiye İşlemleri
 • Nevi Değişikliği İşlemleri
 • Hisse Devri İşlemleri
 • Ana Sözleşme Değişiklik İşlemleri
 • Adres Değişikliği İşlemleri
 • Genel Kurul Yapılması ve İç Yönergelerin Hazırlanması