Güncel Mevzuat (Sirkülerler) SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Güncel Mevzuat (Sirkülerler) SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşçi Çalıştıran İşyerlerine Getirdiği Yükümlülükler

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, önemli yenilikler ve iş yerleri için çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu çerçevede 1...