Hüseyin ASLAN

Kurucu Ortak / Mali Müşavir
Eposta:
haslan@kapsamdenetim.com
2006 Selçuk Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı, SPK Bağımsız Denetim Sertifikası ve KGK Bağımsız Denetçi Belgesi’ne sahiptir. İngilizce, orta seviyede İtalyanca bilmektedir.

Hakkında

2006 Selçuk Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı, SPK Bağımsız Denetim Sertifikası ve KGK Bağımsız Denetçi Belgesi’ne sahiptir. İngilizce, orta seviyede İtalyanca bilmektedir.

Aşağıdaki konularda 15 yıllık deneyim sahibidir.

Deneyimleri

Türk Vergi Sistemi
0%
Şirket Değerleme Çalışmaları
0%
KDV İade İşlemleri
0%
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulamaları
0%
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin
0%
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Uygulamaları
0%
Ar-Ge Merkezi Uygulamaları
0%
Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama
0%
Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
0%
TÜBİTAK Mali Rapor Süreçleri Yönetimi ve Raporlanması
0%
Yatırım Süreçleri Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri
0%
Tübitak Teydeb Hibe Destekleri
0%