SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Ar-Ge Personeli SGK İşveren Desteği

Kamu personeli hariç olmak üzere; – Teknoloji merkezi işletmelerinde, – Ar-Ge merkezlerinde, – Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve […]

SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki (4447 Sayılı Kanun Geçici 10. Madde)

6111 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi eklenmiş olup, söz konusu madde uyarınca, sigortalı personele ait primlerin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu uygulama Bakanlar Kurulu kararı 2020 yılına kadar uzatılmış oldu. 31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden şirketlere ait sosyal güvenlik primi işveren […]

SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

SGK Teşvikleri

İstihdam edilen personeller için sağlanan birçok SGK teşviği bulunmaktadır. Bunlardan en çok uygulanan teşvikleri daha önceki yazılarımızda sizlerle paylaşmıştık; http://www.kapsamdenetim.com/category/sgk-is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuati/ Bu yazımızda ise işsizlik ödeneği alanların istihdamında, engelli personellerin istihdamında ve 5510 Sayılı Kanun çerçevesinde sunulan %5’lik indirimden bahsedeceğiz. a- İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık […]

SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki (4447 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Madde)

4447 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları 2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, > İşçinin işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması > İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olması > İşe […]

SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İlave İstihdam Tesviki (4447 Sayılı Kanun Geçici 19’uncu Madde)

4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19’uncu Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları, (Bu madde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya girecektir.) Firmaların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında aşağıdaki şartlara sahip kişileri işe almaları durumunda sigortalı ve işveren hissesi primlerinde önemli indirimler getirilmiştir. Buna göre; 1- İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede […]