İstihdam edilen personeller için sağlanan birçok SGK teşviği bulunmaktadır. Bunlardan en çok uygulanan teşvikleri daha önceki yazılarımızda sizlerle paylaşmıştık;
http://www.kapsamdenetim.com/category/sgk-is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuati/
Bu yazımızda ise işsizlik ödeneği alanların istihdamında, engelli personellerin istihdamında ve 5510 Sayılı Kanun çerçevesinde sunulan %5’lik indirimden bahsedeceğiz.
a- İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik
İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.
b- Engelli İstihdamı Teşviki
Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.
c- 5510 Sayılı Kanun ve % 5 İndirimi 
5510 sayılı Kanun çerçevesinde sigortalı personel çalıştıran işyerlerine bazı şartları sağlamaları halinde brüt ücretin %5’i kadar indirim hakkı sağlanmaktadır. Söz konusu %5’lik indirim firmaya sağlanan diğer SGK teşviklerine ilaveten uygulanabilmektedir. Örneğin eğer şirket 4691 Sayılı Kanun çerçevesinde personel istihdam ediyor ve sigorta işveren hissesinin yarısını devlet tarafından karşılanıyorsa bile %5’lik indirimden de faydalanmaya devam edecektir. Dolayısıyla işveren sağlanan destek toplamda % 12,75 olacaktır.
İşveren olarak yüzde 5’lik sigorta prim indiriminden yararlanabilmek için;
1- Vadesi geçmiş borç bulunmaması
2- Vadesi geçmiş varsa bunların taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması
3- Tahakkuk eden borçlarım vadesinde ödenmesi
4- Aylık prim hizmet bildirgesi seçilirken 5510 Sayılı Kanun seçeneği seçilmelidir.
Yukarıdaki şartlar haricinde bir şart aranmaz. Ancak;
1- İhale konusu işlerde çalışan personeller
2- Emekli personeller (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Tahakkuk Eden çalışanlar)
İçin %5’lik indirimin uygulanması mümkün değildir.
Yukarıdaki açıklamalara göre işverenler çalıştırdıkları personelin brüt ücretinin %32,5 ‘i kadar prim öderler.