Duyurular SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

50’den Az Çalışanı Olan İşyerleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Başladı

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, önemli yenilikler ve iş yerleri için çeşitli yükümlülükler getirmiştir.

Bu çerçevede 1 veya daha fazla çalışanı bulunan bütün iş yerleri söz konusu kanun hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Aksi taktirde iş yerlerinin bazı yaptırım ve cezalarla karşı karşıya kalması muhtemeldir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası iş yerlerini 3 ayrı sınıfta değerlendirmektedir. Söz konusu sınıflandırma iş yerlerinin tehlike derecelerine göre yapılmakta olup, işçi çalıştıran iş yerlerinin öncelikle iş yeri tehlike derecelerini öğrenmeleri ve bu kapsamda kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir. İş Yeri tehlike sınıfları ise iş yerlerinin NACE kodlarına göre tespit edilmektedir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri olarak sınıflandırılmış şirketler ile 50’den fazla çalışanı olan bütün işyerleri için yükümlülükler daha önceden başlamıştı. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde az tehlikeli ve 50 den az çalışanı olan işyerlerinde bu zorunluluk 01.07.2017 tarihinden 01.07.2020 tarihine ertelenmişti.

01.07.2020 tarihi itibari ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti almaları zorunlu olacaktır.

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti alınacaktır.

  • Az Tehlikeli İş Yerleri;

Çalışan sayısı 50’nin altında kalan Az Tehlikeli İş yerleri İşleri’nin yükümlülükleri kanunun 6. Maddesi hariç 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır.

Ondan az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerleri zorunlu tutulan eğitimleri tamamlayarak sertifika almaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri eliiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Bunun dışındaki bütün iş yerlerinde işverenin risk değerlendirmesini iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapması, birden fazla çalışanı varsa çalışan temsilcisini de bulundurması zorunlu olduğu gibi, iş yerinin durumuna göre yukarıda belirtilen diğer kişileri de risk değerlendirmesi ekibine dahil etmesi gerekir.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir