Duyurular SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Duyurular SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

50’den Az Çalışanı Olan İşyerleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Başladı

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, önemli yenilikler ve iş yerleri için çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Bu çerçevede 1...
Güncel Mevzuat (Sirkülerler) SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Güncel Mevzuat (Sirkülerler) SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşçi Çalıştıran İşyerlerine Getirdiği Yükümlülükler

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, önemli yenilikler ve iş yerleri için çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu çerçevede 1...