4691 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
4691 Sayılı Kanun Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yeni Düzenlemeler

 6766 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda...