Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB Tarafından Desteklenen AR-GE Projeleri’nin Yeni Teşvik Sistemindeki Önemi

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17. Maddesinde öncelikli yatırım konuları sıralanmış olup, bu madde altında sayılan yatırım konularının 5 inci bölgede...