Duyurular
Duyurular

İstihdam Teşvikleri

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde birçok istihdam teşvik paketi hayata geçirilmiş veya süresi uzatılmıştır. İşsizlik Sigortasından yararlananların yeniden işe başlaması halinde uzun vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. İşsizlik Sigortası Kanununa göre hizmet akdinin sona ermesinden […]

Diğer Destek Programları
Diğer Destek Programları

İstihdamın Artırılmasına Yönelik İşverenlere Sağlanan Vergi ve SGK İndirimleri

687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17. Madde ile 01.02.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere işverene sigorta prim ödemesi teşviki uygulamaya girmiştir. Teşvik ile özel sektör işverenlerin istihdama katkı sağlaması ve işverenin yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. İşverenler 01.02.2017’den 31.12.2017 tarihine kadar istihdam edecekleri sigortalı çalışanlar için teşvikten yararlanabilecekler. Ancak […]