cutmypic

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2016 iktisat mezunudur. 2016’dan bu yana  Kapsam Denetim’ de muhasebe uzmanı olarak  mesleğine devam etmektedir.