4691 Sayılı Kanun
4691 Sayılı Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Temel Bilimler Desteği

18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 62 ve 63. Maddesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa bazı eklemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama […]

4691 Sayılı Kanun
4691 Sayılı Kanun

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

Teknoloji Transfer Ofisi: Üniversite ile özel sektörü yani firmaları bir araya getiren, proje kapsamında hem akademisyenleri hem de firmaları bilgilendirip koordine eden, AR-GE destekleri hakkında danışmanlık hizmeti veren, akademik araştırmaların hayata geçmesinde ve hızlı ticarileşmesinde önemli rol oynayan organizasyonlardır. Son yıllarda sayıları hızla artan teknoloji transfer ofisleri, üniversite ve sanayi arasında ki boşluğu dolduran ve […]

Girişimcilik Tübitak / Teydeb
Girişimcilik Tübitak / Teydeb

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği

TÜBİTAK’ın 1512 kodlu girişim sermayesi desteği ilk defa 2012 yılında başvuruları kabul etmiş ve 2015 yılına kadar çok az değişerek devam etmiştir. Ancak 2015 yılında destek programında köklü bir değişikliğe gidilmiş ve Aşama 1  başvurularının TÜBİTAK yerine yetkilendirilmiş ve “Uygulayıcı Kuruluşlar” olarak adlandırılmış 17 farklı kuruma (Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknopark yönetici şirketleri ve bir bankaya) yapılabilmesine […]

5746 Sayılı Kanun Girişimcilik Tübitak / Teydeb
5746 Sayılı Kanun Girişimcilik Tübitak / Teydeb

Teknogirişim Sermayesi Desteği ve Sağlanan Vergisel Destekler

2009 yılından bugüne kadar her yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği sunulmaktadır. 2015 yılında ise Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısı iki defa açılmıştır. Yapılması planlanan düzenlemelerle birlikte yeni dönemde yenilikçi fikirlere sahip girişimcilere verilen 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre 500.000 TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması söz konusu olacağı öngörülmektedir.