Diğer Destek Programları Girişimcilik
Diğer Destek Programları Girişimcilik

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi

Bireysel Katılım Sermayesi’ne ilişkin düzenlemeler ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yapılan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu ilgili mevzuat kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran […]

Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu
Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu

Opsiyon Havuzu Nedir ?

Opsiyon Havuzu: Daha ziyade start up firmaları tarafından, yetenekli çalışanların kendi girişim firmalarında çalışmasını teşvik etmek amacıyla, rezerve edilmiş pay senetlerini ifade eder. Bu personellere belli bir ücretin yanında bir miktar da pay teklif edilerek şirketin büyümesi veya yatırım alması sonrasında veyahut halka açılması senaryosunda büyür karlar elde etmesi fırsatı sunulur. Bu uygulama çalışan personellerde […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Devirleri Nasıl Yapılır

  Sermaye şirketlerinde pay devirlerinin nasıl yapılacağı ve hangi adımların izleneceği aşağıda kısaca özetlenmiştir. Buna göre Limited şirketlerde ve Anonim Şirketlerde takip edilecek  süreçler farklılık arz etmektedir. A- LİMİTED ŞİRKETLER; a- Noter huzurunda hisse devir sözleşmesi imzalanır ve pay devri için Genel Kurul Onayı aranır b- Ana sözleşmede aksine bir hüküm yok ise Genel Kurul […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Senetleri Hakkında sık Sorulan Sorular

1-Pay Senedi Bastırma Neden Önemli?; G.V.K Mükerrer 80/1; Şirketlere ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Örneğin, Mehmet Demir TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak,  01.03.2016 tarihinde anonim şirket kuruluşu ile edindiği paylarını, 02.03.2018 tarihinde bir yatırımcıya 750.000 bin TL’ye satmışsa, aradaki 700.000 TL kazanç nedeniyle, […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Çeşitleri

1- Hamiline ve Nama Yazılı Paylar Nama Yazılı Pay; Belli bir kişinin adına düzenlenmiş olan ve o kişinin şirketteki ortaklık payını temsil eden pay senetleridir. Nama yazılı pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini, sahiplerinin […]