Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Muhasebe, SGK ve Vergisel İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

İş hayatına yeni atılan girişimcilerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken temel konular aşağıdaki gibi özetlenebilir

Muhasebe, SGK ve Vergisel İşlemler

 1. Kurumlar/Gelir – KDV Vergisi İstisnası sadece teknoparklarda geliştirilen  ürünler için geçerli olup, teknopark dışında geliştirilen projelerin bu istisnadan yararlanması mümkün değildir.

 2. Gerçekleştirilen bütün işlemlerde 8.000 TL üzeri ödemelerin tamamı banka, çek veya senet ile ödenmelidir. Başka bir deyişle 8.000 TL üzerindeki faturalarınızın nakden ödenmesi her iki taraf için de cezai işlem gerektirir.(İşlem bedelinin % 5’i)

3. KDV hariç tutarı 800 TL’yi aşan bütün alımlar için fatura düzenlenmesi gerekmektedir (akaryakıt alımları hariç).

4. Alacağınız mal ve hizmetlere ilişkin faturaların şirket adına düzenlenmesi gerekmektedir. Yine faturalarda şirketin vergi dairesi vergi numarası) ve şirket adresi yer almalıdır. Dolayısıyla bu bilgileri içeren bir kaşe yaptırılması kullanışlı olacaktır.

 5. Sermaye şirketleri firmaya koydukları sermayenin ¼şirket kuruluş aşamasında ödemiş bulunuyorlar. Geriye kalan kısım 3 yıl içinde ödenecektir. İstenmesi halinde tamamı defaten ödenebilir. Ancak sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde; ”  Hüseyin ASLAN -Sermaye  Taahhütünün Yerine Getirilmesi” şeklinde bir açıklama yazmalısınız. Her ne kadar şekli bir kuralı olmasa da EFT açıklamasında Taahhüt edilen sermayeye ilişkin bir ödeme olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu sermaye taahhütleri yerine getirilirken her ortağın kendi şahsi hesabından EFT yapılmalı veya nakden banka hesabına benzer bir açıklama ile yatırması gerekir.

 6. Şirketler aldıkları bazı mal ve hizmetler için vergi kesintisi yapmaya  zorunlu tutulmuşlardır. Başka bir deyişle mal/hizmeti satın aldıkları kişilerin vergisini ödemekle yükümlü/sorumlu tutulmuşlardır. (Serbest meslek erbabı, herhangi bir mükellefiyeti olmayan şahıslar(danışmanlık hizmeti alınacak öğretim görevlileri gibi) ilk etapta en çok karşılaşacağınız taraflar olacaktır.) İş planınızda buna benzer kalemler varsa vergi oranları ve yapılması gerekenler hakkında Müşavirliğimizle bağlantıya geçiniz.

 7. Yurtdışından alınacak veya yurt dışına verilecek mal/hizmetlerde işlem yapılmadan önce Müşavirliğimizle görüşülmesi tavsiye edilmektedir. Söz konusu işlemlerin vergilendirilmesi özel uygulamaları gerektirebilmektedir.

8. Şirket adres değişikliği, şube açılışı, hisse devri, sermaye artırımı yeni personel istihdamı konularında muhasebeye önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca şirkete ait belgelerin (faturalar, makbuzlar, gider pusulaları, kredi kartı ve banka ekstreleri) her ayın 10’una kadar Muhasebeye  ulaştırılması gerekmektedir. İlgili dönem beyannameleriniz, bordrolarınız ve bildirimleriniz hazırlanıp, size bildirilecektir

9.Halihazırda bir iş yerinde sigortalı çalışanların şirket ortağı veya sahibi olmaları dolayısıyla kendileri için herhangi bir prim (4/b –Bağkur Primi) ödemelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu şahısların ikinci bir işverenden aldıkları ücretlerin 2014 yılı Mart ayında beyan edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu kapsama giren girişimcilerin Muhasebeye bilgi vermesi gerekmektedir.

10. Şirketten ücret alan ortaklar şirket bünyesinde çalıştırdıkları personellerden  daha az bağkur primi  ödeyemez

11. İşyeri kira ödemelerinin tutarı fark etmeksizin, bankaya yatırılması zorunludur 

12. Tüm evraklarınız muhasebeye eksiksiz teslim edilmelidir.  Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden Muhasebe uyarılmalı ve ilgili dönem içerisinde muhakkak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde alış ve satış bilgilerinin beyan edildiği Ba Bs formlarının, faturanın geç gelmesi veya hiç gelmemesinden dolayı yanlış bildirilmesi cezai işlem gerektirmektedir.

13. Şirketinize ait kredi kartlarının şahsi harcamalarda kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca , şirket banka hesabından şahsi ödeme ve tahsilatlar yapılmamalı, firmanıza ait çeklerin özel şahsi işlemlerde kullanılmaması gerekmektedir.

14. Vergi Dairesi veya SGK’dan gelen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine size geldiği tarihi yazarak anında Muhasebeye bildirilmesi önem arz etmektedir.

15. Aylık Bordrolarınız, işe giriş bildirgelerini ve işten çıkış bildirgelerini çalışanlarınıza imzalatılması gerekmektedir.

16. İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE, İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE, işyerinde iş kazası geçirmesi halinde, ilgili kuruma takip eden 2 iş günü içinde bilgi verilebilmesi için, aynı gün Müşavirliğimize  bildirilmesi önem arz etmektedir.

17. İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ alınması gerekmektedir

18. Deneme süreli de olsa çalışanlarınızın sigorta yapılması zorunludur

19. İstihdam edilen bütün personeller için ÖZLÜK DOSYALARININ hazırlanması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Özlük dosyaları her kırtasiyede bulunmaktadır. Özlük dosyalarında bulundurulması gereken evraklar ise bu dosyaların içersinde açıklanmıştır

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir