A-     2014 YILINDA TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

1 Ocak 2014’ten itibaren gerçek ve tüzel kişi tacirler ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde “ticaret sicil numaralarına yer vermek (veya MERSİS numarası) zorundadırlar.

Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren şirketler tarafından düzenlenen ticari belgelerde (fatura, irsaliye, gider pusulası, müstahsil makbuzu, tahsil ve tediye makbuzu, perakende satış fişleri ( Ödeme kaydedici cihaz fişleri), antetli kağıt)  ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar taret sicili numarası, ticaret unvanı, ticari işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.

Eskiden basılmış belgelerini 2014 yılında da kullanmaya devam edecek olan mükelleflerimiz, bu bilgileri bir kaşe aracılığıyla kullanmakta oldukları belgelere ekleyebilirler.

Ankara merkezli şirketlerde MERSİS 2013 yılında uygulamaya girmiş olup, gerek şirketinize ait MERSİS numarasını gerekse de şirketinizin Ticaret Sicil Numarası’nı http://www.ticaretsicil.gov.tr/ adresinde yayınlanmış olan ana sözleşmenizden öğrenebilirsiniz.

 B-      KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ALMA ZORUNLULUĞU

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlıklı 7. Maddesinde Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Denilmektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunluluğu getiriliştir.

Bu konuda detaylı açıklamalara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz;

http://pttkep.gov.tr/sss.php

 

C-      KREDİ KARTI İLE SGK BORÇLARININ ÖDENMESİ

Sosyal güvenlik Kurumu kredi kartı ile de prim tahsilatına başlamıştır.  Bu çerçevede mükelleflere gerek sigortalı personellerinin borçlarını gerekse de 4-b kapsamındaki (Bağ-Kur Prim Borçları) borçlarını kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirilmiştir. Ödeme ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf

 

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir