4691 Sayılı Kanun

Teknokent Firmalarının Edinmek Zorunda Oldukları Patent, Patente Eşdeğer Belgeler ve Proje Bitirme Belgesi

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.  22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan bazı düzenlemelere açıklık getirilmiştir.
Bu yazımızda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların, gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmesi için edinmek zorunda oldukları patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgeler ve Proje bitirme Belgesi’nden bahsedeceğiz.
İlgili Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamına giren ve Arge Gelirleri 30 Milyon veya Yıllık Hasılatı 200 Milyon TL’yi aşan firmaların bu kazançlarının;
  • gayri maddi hakların satışı,
  • devri
  • kiralanmasından
elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerektiği açıklanmıştır.
Fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgeler ise şöyle sıralanmıştır;
  • Faydalı model belgesi,
  • tasarım tescil belgesi,
  • telif hakkı tescil belgesi,
  • entegre devre topografyası tescil belgesi,
  • yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi
  • benzeri belgeler olarak kabul edilir.
  • Telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılım faaliyetleri
Ancak Arge Gelirleri 30 Milyon veya Yıllık Hasılatı 200 Milyon TL’yi aşmayan firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır. Bu durumda patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmaz
Bu Karar hükümleri, sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayri maddi hakların sözleşme hükümleri çerçevesinde siparişi verene ait olacağı işlerde olduğu gibi faaliyeti gerçekleştiren lehine gayri maddi hak doğmayan durumlarda, mükelleflerin bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği kazançları kapsamaz.
BKK, 19 Ekim 2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre Teknokent firmalarına sağlanan kazanç istisnasından yararlanmak isteyen firmaların 19.10.2017 tarihinden sonra başlayacak veya 30.06.2021 tarihinden sonra bitecek projelerini ilgili mevzuat çerçevesinde patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlamaları gerekecektir.
Arge Gelirleri 30 Milyon veya Yıllık Hasılatı 200 Milyon TL’yi aşmayan firmaların ise (-ki Tekneokentlerde faaliyet gösteren firmaların birçoğunu kapsıyor) alınan proje bitirme belgesi almaları gerekecektir. Proje Bitirme Belgesi hakkında hazırladığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz.