Duyurular Genel

Şirketlerin Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Geçmesi Halinde Yararlanılabilecek Vergi İstisnaları

[Tek Cümlede Özet 29 Ocak 2022 Tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasal düzenleme ile birlikte şirketlerin yabancı paralarını, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüştürmesini teşvik etmek amacıyla bir dizi vergisel istisna hayata geçirilmiştir.]

A- 31/12/2021 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını 17.02.2022 Tarihine Kadar Türk Lirasına Çevrilmesi

Şirketlerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 17.02.2022 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur;

  • Söz konusu tutarlara ilişkin 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki kur farkı gelirleri
  • 01.2022 ila dönüşüm tarihi arasında oluşan kur farkı gelirleri
  • Söz konusu hesaplardan vade sonunda faiz ve kâr payları
  • Söz konusu hesaplardan kur koruması olarak yapılan ödemeler

B- 31/12/2021 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Altın Hesabı İle Bu Tarihten Sonra Açılacak İşlenmiş Ve Hurda Altın Karşılığı Altın Hesabı Bakiyelerinin Türk Lirasına Çevrilmesi

 

Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına çevirmeleri ve en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;

  • Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar
  • Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar

kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur

C- 31/12/2021 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını 31.12.2022 Tarihine Kadar Türk Lirasına Çevrilmesi

Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;

  • 01.2022 ila dönüşüm tarihi arasında oluşan kur farkı gelirleri
  • Söz konusu hesaplardan vade sonunda faiz ve kâr payları
  • Söz konusu hesaplardan kur koruması olarak yapılan ödemeler

vergisinden istisna tutulmuştur.

D- Kur Korumalı Vadeli Mevduat/ Katılım Hesaplarından Yapılacak Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlendi

4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile,

Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından,

Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından,

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmiştir.

 

 

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir