Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Teknoloji Geliştirme bölgelerinde Ar-Ge ve Tasarım çalışmaları yürüten firmalara birçok teşvik istisna ve muafiyetler sunulmuş olup, ilgili kanun uygulamalarını düzenleyen yasal mevzuat ve bu çerçevede firmaların riayet etmek zorunda kaldıkları kurallar geniş bir alanı kaplayabilmektedir. Oldukça sık güncellenen mevzuat, uygulamalarda sürekli bir değişikliği beraberinde getirmekte, bu ise ilgili süreçler bütünü için profesyonel destek almayı neredeyse zorunlu hale getirmektedir.

Öte yandan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların Teknokent Yönetici Şirketleri’ne karşı bazı sorumlulukları bulunmakta, bu çerçevede hazırlanan aylık ve yıllık faaliyet ve muafiyet formlarının muhasebe kayıtları ve ilgili yasal düzenlemelerle uyumlu bir şekilde hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz kurulduğu günden beri, 4691 sayılı kanun uygulamalarına muhatap kalan firmalarla çalışmakta olup, başta bilişim, elektronik ve biyoteknoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmaya muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimizin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmalara yönelik hizmetleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Kapsam Denetim

Hizmetlerimiz